Welkom bij De Katwijkse Apotheek!

De Katwijkse Apotheek is de eerste en dus oudste apotheek van Katwijk. Gevestigd in Katwijk sinds 22 juni 1939, dus oud en al meer dan 75 jaar vertrouwd.

De Katwijkse Apotheek heeft vier vestigingen in Katwijk: Princestraat 3, Randweg 47 en Zeehosplein 21 en Julianalaan 22. De apotheek levert naast farmaceutische zorg in de breedste zin van het woord, ook gespecialiseerde zorg aan thuiszorg en zorginstellingen. De Katwijkse Apotheek heeft zich gespecialiseerd in ouderenzorg en zorg voor gehandicapten en is lid van de KNMP (beroepsgroep apothekers) en van de NVApVG (Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijke Gehandicapten). De apothekers zijn BIG-geregistreerd.

Verder is De Katwijkse Apotheek geautoriseerd door alle zorgverzekeraars voor het verantwoord voeren van een medicatiebeoordeling met medicijngesprek. Vraag er gerust naar in een van onze vestigingen. De beoordeling en het gesprek worden volledig vergoed en gaan niet ten laste van uw eigen risico.

Meer dan 35 medewerkers leveren naast geneesmiddelen en verbandmiddelen, met veel plezier, ook zorg op maat. In onze nieuwe productiefaciliteit aan de Randweg bereiden wij zelf geneesmiddelen, zoals medicijnen die via een infuus toegediend moeten worden. Verder verpakken wij geneesmiddelen op maat in een weekdoseersysteem, beter bekend onder de naam Baxter, voor als het zelfstandig beheren en innemen van medicijnen niet meer zo goed gaat. 

Via de HerhaalService verzorgen wij uw chronische medicatie. Zo vragen wij voor u uw recept aan bij uw huisarts en zorgen we dat alles netjes op tijd voor u besteld en bereid wordt. 

De Katwijkse Apotheek levert ook leuke en handige diensten of services. Zo hebben we de Kijksluiter, hierbij wordt uw bijsluiter voorgelezen. Via mijngezondheid.net en de app Medgemak vraagt u eenvoudig herhaalrecepten aan en kijkt u uw medicatiedossier in. Ook kunt u uw medicijnen 24/7 bij ons ophalen via onze afhaalkluizen. Erg handig.

De Katwijkse Apotheek is open voor nieuwe inschrijvingen, kom gerust bij ons langs!

KvK Leiden: 28054920 te Leiden

BTW nr NL 8050.72.251.B01

Rabobank NL95RABO 0141 0988 13

Geschiedenis van 75 jaar Katwijkse Apotheek 

 De Katwijkse Apotheek bestaat reeds meer dan 75 jaar. Om de oorsprong van de apotheek te achterhalen raadpleegde apotheker Piet Ooms het Gemeentearchief van Katwijk. In 1933 was er een schrijven van de toenmalige Inspecteur van Volksgezondheid Hollman gericht aan de gemeente Katwijk over de uitoefening van de Wet Artsenijbereidkunst, waarin onder andere het uitoefenen van een apotheek beschreven stond. In de brief besluit dr. Hollman met "Het komt mij voor, dat de aanwezigheid van een open doktersapotheek vooral voor de badgasten, die Uwe gemeente bezoeken, van voordeel is. Hopelijk zal dit ertoe bijdragen, het publiek verwijderd te houden van winkels van onbevoegde geneesmiddelen verkoopers". Dezelfde discussie over de zelfzorgmiddelen en de toekomstige verkrijgbaarheid bij de benzinepomp, laat wederom zien dat de geschiedenis zich herhaald. In de jaren dertig waren er veel apotheekhoudende huisartsen praktiserend in Katwijk. Van bekende artsenfamilies als Hueting en Lodder zijn heden ten dage nog nazaten actief in de huisartsenzorg.

 

Op 22 juni 1939 opende de heer Frederik A.J. Thiele de eerste apotheek van Katwijk aan het Koningin Emmaplein 1a. Door de oorlogsjaren moest de apotheek noodgedwongen een aantal malen verhuizen. In 1943 verruilde apotheker onze kustplaats voor Oss en vestigde collega A. Munnikes zich aan de Strandweg 20, waarheen de apotheek in jaren daarvoor was verhuisd. Vlak na de oorlog werd de apotheek tijdelijk gehuisvest aan de Badstraat 11, om een jaar later weer te verhuizen naar de Koningin Wilhelminastraat 22. Alfred Munnikes vertrok in augustus 1947 naar Batavia, Hendrik Willem Kastein volgde hem op. In de tussentijd heeft er ook nog een vrouwelijke apotheker gewerkt in Katwijk, mevr. de Wed. E.N.N. Walma van der Molen.

Begin jaren vijftig vestigde de heer Folkert Wentzel de apotheek in het huidige pand aan de Princestraat 3. Wentzel heeft de apotheek vrij lang beheerd. Begin jaren tachtig werd hij opgevolgd door de heer W.J. Stuiver. In 1991 nam de heer F.L. Beker de apotheek over, hij vormde in 1995 een maatschap met Piet Ooms, die toen al twee jaar werkzaam was in de apotheek. Begin deze eeuw stopte Beker als praktiserend apotheker en zette Ooms de apotheek alleen voort.

 

Het apothekersvak is in de loop der jaren sterk veranderd. Werden in de begin jaren vrijwel alle medicijnen zelf gemaakt, anno 2014 wordt nog slechts 1 a 2 procent van de geneesmiddelen zelf geproduceerd. Wentzel en Stuiver hadden het bereiden van geneesmiddelen tot hogere kunst verheven. In de kelder werden tabletten geslagen en grote hoeveelheden zalven en crèmes bereid en genoot De Katwijkse Apotheek landelijk aanzien. Ook op het cosmetische vlak blonken de heren apothekers uit door in de jaren zestig en zeventig zonnebrandmiddelen, aftersun en handcremes te bereiden. Sommige van deze producten worden nog steeds bereid. Het oude ambacht van bereiden is voor een groot deel verlaten, wet- en regelgeving, zoals productaansprakelijkheid, geavanceerde technologische bereidingen, high-tech vertraagde afgiftesystemen ingebouwd in tabletten en capsules maken het onmogelijk om binnen de apotheekmuren dergelijke bereidingen voort te zetten. Heden ten dagen worden er nog wel veel huidpreparaten, zetpillen, drankjes, capsules op recept bereid en maakt de apotheek zelf niet-commercieel verkrijgbare oogdruppels. Maar ook morfinecassettes worden in  de apotheek bereid. Speciale scholing, ruimte en apparatuur is daarvoor nodig.

 

De laatste tien jaar heeft de apotheek zich meer ontwikkeld in de richting van zorgverlener. Niet de pil, maar de patiënt staat centraal. Ook is de samenwerking met de huisartsen verder geïntensiveerd. De apotheekcomputer deed rond de jaren tachtig zijn intrede en vormt nu een onmisbare schakel in de apotheekbedrijfsvoering. Door het uitvoeren van medicatiebewaking en medicatiebegeleiding kan veilig geneesmiddelengebruik verder worden gewaarborgd. Ook de informatievoorziening is enorm verbeterd. Vroeger waren bijsluiters bedoeld als gebruiksaanwijzing voor arts en apotheker, vandaar dat de bijsluiter van oudere geneesmiddelen slecht leesbaar zijn voor de patiënt. Bij registratie van nieuwe geneesmiddelen wordt voor de registratie een duidelijke en leesbare bijsluiter vereist. Ook heeft de apotheek eigen geneesmiddelinformatiefolders: geprint in grote letters en in begrijpelijke taal en veel extra informatie. In de jaren negentig moest de apotheek steeds laagdrempeliger worden, de apothekersbond KNMP voerde speciale informatieweken in, waar de patiënt(engroepen) centraal stond. Zo werd de Ouderenweek, Kinderweek, CARA-week en de Vrouwenweek georganiseerd. Een prima initiatief voor een betere toegankelijke farmaceutische zorg.

 

In 2000 opende De Katwijkse Apotheek een tweede apotheek in Katwijk. Samen de huisartsen Schonenberg en Dijk werd het pand aan de Randweg 35 gekocht en omgebouwd tot gezondheidscentrum. Zo kreeg Katwijk de eerste AHOED (Apotheek en Huisarts Onder Een Dak). Door gezonde groei van de huisartspraktijk en apotheek werd gezocht naar een vergroting van de Coepel, zoals de praktijk heet. Echter geen van de scenario' s: opbouw, aanbouw en verbouw kon worden gerealiseerd. In overleg met de gemeente Katwijk werd er naarstig gezocht naar geschikte ruimte voor de hervestiging van de Coepel. Dit leidde tot de aankoop van de Calvijnschool. Menig katwijker heeft hier zijn schooltijd doorgebracht, maar in 2014 wordt deze school omgebouwd tot Medisch Centrum De Coepel. Dit initiatief is genomen door de eigenaren van het pand huisartsduo Mirjam Schonenberg en Herbert Smaal, tandarts Paul Haasnoot en apotheker Piet Ooms. Eind 2014 moet het pand sleutel klaar zijn. In dit pand komen verder specialisten van het Diacc Leiden, SCAL priklab, fysiotherapie Katwijk, Beweegwijzer Katwijk, dietiste Sigrid vd Marel, bekkenbodemtherapeute Mirjam Visser en pedicure Didy van Beelen. Verder wordt ook de tandartspraktijk Reijnders gevestigd in dit Medisch Centrum.

 

In 2013 opende De Katwijkse Apotheek haar derde apotheek in het gezondheidscentrum het Zeehos. In dit architectonisch schitterend pand is tevens de huisartspraktijken van ten Hove, Lodder, Brameijer en Kingma gevestigd. Maar ook Beweegwijzer Katwijk, prikpunt Atal Medial. Paramedisch Centrum Katwijk heeft een wel zeer ruime fysiotherapiepraktijk gehuisvest aan het Zeehosplein. Verder zijn op de 1e etage ook nog Marente thuiszorg, Diëtiste praktijk De Winter, logopedie Leon Heijmans, podotherapeute Nynke Blauw en psychologen praktijk Via Maris. Naast de apotheek is ook nog Kinderdagverblijf Kok locatie Zandkasteel gevestigd!

Op 1 december 2014 is de De Katwijkse Apotheek, locatie Randweg verhuisd naar het schitterende MC De Coepel iets verderop aan de Randweg 47. In deze voormalige Calvijnschool is naast de apotheek, ook huisartsenpraktijk Schonenberg en Smaal en huisartspraktijk Dijk gevestigd. Verder tandartspraktiijk Haasnoot, Reijnders en Kleen. Verder is op de begaande grond Medisch Pedicure Didy van Beelen-Ooms, diëtiste Sigrid van der Marel van 2Feelbetter en bekkenfysiotherapeute Mirjam de Visser gehuisvest. Op de eerste verdieping is de buitenpoli van Alrijne (voorheen Diaconessenhuis Leiden), fysiotherapie PMC Katwijk en Beweegwijzer Katwijk gevestigd.