Login
Princestraat 3 - tel. 071-4012755 Randweg 47 - tel. 071-4015015 Zeehosplein 21 - tel. 071-8700282 Webshop vragen - tel. 071-8700282 

Medicijngesprek

De apothekers en farmaceutisch consulenten van De Katwijkse Apotheek voeren al vele jaren Medicijngesprekken met haar cliënten.

Hoe gaat de voorbereiding en een dergelijk gesprek in zijn werk? Na uw toestemming vragen wij bij uw huisarts relevante gegevens op zoals uw ziektebeelden (bijv of u COPD, diabetes, hartfalen heeft) en uw lab-waarden. De apothekers ordenen uw gegevens en toetsen of uw medicatie en behandeling voldoet aan de diverse standaarden en richtlijnen. Dan wordt het gesprek met u gevoerd in dit gesprek vragen we naar uw medicijngebruik, inname schema, eventuele bijwerkingen en hoe u uw medicatie inneemt of toedient. Verder vragen we u welke specialisten u eventueel bezoekt en naar het gebruik van zelfzorgmiddelen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Na dit gesprek stelt de apotheker een Farmaceutisch Behandel Plan op in dit plan worden voorstellen gedaan, die uiteraard met de client, maar ook met uw huisarts doorgesproken worden. Indien er aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd in het gebruik van uw medicatie dat wordt u daarover geïnformeerd. MedicatieCheck of Medicatiegesprekken worden vanaf 2015 vergoed door alle zorgverzekeraars en komen niet meer ten laste van uw eigen risico (behalve bij CZ). Zo komt ook deze vorm van zorg vrij voor iedere client beschikbaar.

Wilt u een Medicijngesprek dan kunt u dat uiteraard via uw apotheek of via de huisarts aanvragen. Of stuur anders een mail of bel ons (Princestraat 071-4012755, Randweg 071-4015015 of Zeehos 071-8700282). Uw apothekers Joke Haasnoot, Anne Marie Buunk en Piet Ooms, maar ook de Farmaceutisch Consulenten Anneloes, Lisanne i.o en Bernadette i.o staan u graag te woord!

Scroll to top