De pandemie veroorzaakt door Corona heeft grote gevolgen voor de dienstverlening van de apotheek. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk van informatie en van medicijnen te voorzien.

Wel hebben we onze bereikbaarheid in de apotheek moeten aanpassen voor uw en onze veiligheid.

 

Heeft u koorts? Hoest u? Kom dan NIET naar de apotheek! Bij voorkeur bezorgen wij dan uw medicatie.


Kom zo mogelijk alleen naar de apotheek. Dat voorkomt drukte en kans op besmetting!

 

Rood-witte strepen

Op alle locaties staan twee rood-witte strepen op de grond. Als u binnenkomt in de apotheek, dan willen wij u vriendelijk verzoeken achter de eerste rood-witte lijn te blijven staan. Als de assistente u wenkt of roept, dan graag doorlopen naar de tweede rood-witte lijn. Op de balies hebben wij schermen geplaatst om elkaar te beschermen.

Houd in de apotheek ook graag de 1,5 meter afstand tot andere wachtenden in stand. Zorg voor uw eigen veiligheid en die van een ander.

Ophalen via afhaalautomaat

U kunt uw medicatie ook ophalen via de afhaalautomaten op onze locaties aan de Randweg (MC De Coepel) en de Julianalaan. U ontvangt dan via de e-mail een unieke afhaalcode en daarmee kunt u, ook buiten de openingstijden van de apotheek, uw medicatie ophalen. Zie ook 24/7 Zelfservice in de Apotheek

Bezorging

Bezorgrecepten doen wij zo mogelijk door de brievenbus. Mocht dat niet gaan, dan zetten we de bestelling voor uw deur of hangen uw bestelling aan de deurknop, waarna we aanbellen, afstand nemen van uw deur, wachten tot u opendoet en weer weglopen.