Inloopspreekuur

De Katwijkse Apotheek houdt elke dinsdagochtend van 9 uur tot 11 uur inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kunt u vragen stellen over uw geneesmiddelen, juist gebruik ervan en eventueel opgetreden bijwerkingen bespreken.

Medicijngesprek

De Katwijkse Apotheek voert al vele jaren Medicijngesprekken met haar cliënten. Hoe gaat de voorbereiding en een dergelijk gesprek in zijn werk. Na uw toestemming vragen wij bij uw huisarts relevante gegevens op zoals uw ziektebeelden (bijv of u COPD, diabetes, hartfalen heeft) en uw lab-waarden. De apothekers ordenen uw gegevens en toetsen of uw medicatie en behandeling voldoet aan de diverse standaarden en richtlijnen. Dan wordt het gesprek met u gevoerd in dit gesprek vragen we naar uw medicijngebruik, inname schema, eventuele bijwerkingen en hoe u uw medicatie inneemt of toedient. Verder vragen we u welke specialisten u eventueel bezoekt en naar het gebruik van zelfzorgmiddelen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Na dit gesprek stelt de apotheker een Farmaceutisch Behandel Plan op in dit plan worden voorstellen gedaan, die uiteraard met de client, maar ook met de huisarts doorgesproken worden. Indien er aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd in het gebruik van uw medicatie dat wordt u daarover geïnformeerd. MedicatieCheck of Medicatiegesprekken worden vanaf 2015 vergoed door alle zorgverzekeraars en komen niet meer ten laste van uw eigen risico. Zo komt ook deze vorm van zorg vrij voor iedere client beschikbaar.

Wilt u een Medicijngesprek dan kunt u dat uiteraard via uw apotheek of via de huisarts aanvragen. Of stuur anders een mail of bel ons (Princestraat 071-4012755, Randweg 071-4015015 of Zeehos 071-8700282). Uw apothekers Joke Haasnoot, Anne Marie Buunk en Piet Ooms, maar ook de Farmaceutisch Consulenten Anneloes, Lisanne i.o en Bernadette i.o staan u graag te woord!

Voorlichtingsbijeenkomst voor cliënten

Ook in 2017 organiseert De Katwijkse Apotheek weer voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten. Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met alle andere zorgverleners binnen de Zorggroep Katwijk Zorgmarkt voor mensen met COPD (en hun familie) georganiseerd. Dit was een groot succes. 

Eind oktober organiseert Zorggroep Katwijk  de Zorgmarkt. In deze groots opgezette gezondheidsmarkt wordt informatie verstrekt over COPD, CVRM (Hart en Vaatziekten en Hartfalen), Diabetes, Ouderenzorg en GGZ. Ook zal de Gemeente, het JOGG en de Sociale Teams aanwezig zijn. Houdt uw krant en media in de gaten en kom naar de Zorgmarkt toe, daar wordt u beter van!

Servicedagen

Ook in november 2017 organiseert De Katwijkse Apotheek weer Servicedagen. Zo organiseren wij jaarlijks de Diabetesdagen. Gebruikers van een bloedglucosemeter worden uitgenodigd om deze meter te laten ijken. Tevens wordt dan uw priktechniek doorgenomen. Ook houden we medicatiegesprekken met onze farmaceutisch consulent en/of apothekers om al uw vragen over uw medicijngebruik door te nemen. Neemt u tijdens de metercontrole wel uw meter en uw teststrips in de originele verpakking mee. Deze hebben wij voor de test nodig. Deze service is uiteraard gratis.

Plaats: De Katwijkse Apotheek, locatie Randweg
Indien van toepassing ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Zou u van tevoren contact met ons op willen nemen voor een afspraak? Tel: 071-4015015