Login
Princestraat 3 - tel. 071-4012755 Randweg 47 - tel. 071-4015015 Zeehosplein 21 - tel. 071-8700282 Webshop vragen - tel. 071-8700282 

Retour oude geneesmiddelen

Uw oude medicijnen kunt u inleveren bij de Gemeentewerf in het Heen (Katwijk), maar kunt u ook gerust naar de apotheek terug brengen. Wij dragen zorg voor verantwoorde vernietiging. Graag uw oude medicijnen inleveren zonder etiketten en zonder verpakking! 

Gebruikte spuiten en naalden kunt u uitsluitend bij ons retour geven in de daarvoor een afgesloten naaldencontainer. Indien uw afval een risico vormt voor ons personeel behouden wij ons het recht toe de inname te weigeren. 

N.B.: Gooi nooit oude medicijnen in de vuilnisbak en spoel deze nooit door het toilet. Sommige medicijnen komen dan in het oppervlaktewater terecht en kunnen moeilijk uit het drinkwater worden gehaald!

Scroll to top