Login
Princestraat 3 - tel. 071-4012755 Randweg 47 - tel. 071-4015015 Zeehosplein 21 - tel. 071-8700282 Webshop vragen - tel. 071-8700282 

Rechten en plichten van de patiënt in het kader van de WGBO

WGBO (bron www.apotheek.nl 16/07/09)

Behandelingsovereenkomst Als u met een recept naar de apotheek gaat, sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst af. U komt dan met de apotheker overeen dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn zal afleveren dat de arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u advies over het gebruik van dit medicijn en zal u zonodig verder begeleiden.

UW RECHTEN ALS PATIENT:

Duidelijke informatie U heeft recht op duidelijke informatie over de medicijnen die u gaat gebruiken en al gebruikt. Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan de apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij kan uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, aangeven wanneer u verbetering van uw klachten kunt verwachten, welke bijwerkingen er eventueel kunnen optreden en hoe u het medicijn moet gebruiken. Als u al langere tijd een medicijn gebruikt, kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf altijd terecht bij de apotheker met vragen over uw medicijnen.

Een goede behandeling Voordat de apotheker u uw medicijnen geeft, moet hij een aantal zaken controleren:

  • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
  • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
  • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert dus of het voorgeschreven middel aan u kan worden gegeven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.

Privacy Als u het vervelend vindt om bepaalde persoonlijke zaken aan de balie te bespreken, moet u de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een spreekkamer.

Inzage in uw dossier De apotheker houdt van elke patiënt een dossier bij. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt en de informatie die u zelf of uw arts aan de apotheker heeft verstrekt. Deze gegevens mag de apotheker niet zonder uw toestemming aan anderen geven. Dit dossier wordt vijftien jaar in de apotheek bewaard. U heeft het recht om dit in te zien en de apotheker kan u een toelichting geven.

Vrije keuze van apotheek U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg bieden, maar voor een goede bewaking van uw medicijngebruik is het wel aan te raden dat u uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek haalt. Zo kan de apotheek goed controleren of uw medicijn bijvoorbeeld kan worden gecombineerd met een ander medicijn dat u al gebruikt.

Bezorgen van medicijnen Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd, tenzij dit onredelijk is.

VERDERE PLICHTEN VAN DE APOTHEKER:

Aanwezigheid in de apotheek De apotheker zorgt ervoor dat hij/zij in de apotheek beschikbaar is. Als de apotheker zelf niet beschikbaar is, stelt hij/zij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio.

Aansprakelijkheid De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Bij schade die ontstaat door een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product moet hij/zij u daarvan direct op de hoogte stellen. Als de apotheker dat niet doet, is hij/zij verantwoordelijk voor de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, kan hij/zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade.

UW PLICHTEN ALS PATIENT:

Het geven van de benodigde informatie aan de apotheker U heeft als patiënt de plicht de apotheker informatie te geven, voor zover u daarover beschikt, die nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw apotheker weet:

  • of u een allergie hebt
  • welke medicijnen u nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die u bij de drogist heeft gehaald)
  • of u zwanger bent of niet meer
  • of u borstvoeding geeft of niet meer

Verplichting tot betaling U bent verplicht binnen dertig dagen de kosten van de zorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt.

Meer informatie over de WGBO vindt u in de folder`Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker`.

Scroll to top