Advies KNMP: vervuilde valsartan terug naar de apotheek

1 augustus 2018

Persbericht | Het bestuur van de beroepsvereniging van de apothekers, de KNMP, roept de Nederlandse apothekers op patiënten te vragen vervuilde valsartan terug te brengen naar de apotheek. De KNMP komt tot dit advies op basis van nieuwe informatie over de kwaliteit van dit geneesmiddel tegen hoge bloeddruk, hartfalen en na een hartinfarct. De betrokken Nederlandse instanties zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten op 5 juli tot een terugroepactie bij de apotheek. Het betrof hierbij alleen de apotheekvoorraad, patiënten konden volgens de autoriteiten hun voorraad valsartan opgebruiken.

Inmiddels is bij de KNMP bekend geworden dat in Duitsland sporen van de vervuilende stof NDMA niet alleen in de grondstof maar ook in valsartantabletten zijn aangetoond.

‘De apotheker in Nederland staat voor een veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Onze geneesmiddelen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en daar moeten we op kunnen vertrouwen. Bij twijfel rest in het belang van de patiënt alleen de keuze om het terug te brengen.'

De IGJ adviseert patiënten om niet te stoppen met het gebruik zonder overleg met hun arts of apotheker. Voor meer informatie over het geneesmiddel valsartan: Apotheek.nl. Op KNMP.nl staan updates over de terugroepacties en een overzicht van de vervuilde en niet vervuilde valsartantabletten.

Welke gevolgen heeft dit bericht voor u?

1. Wij zijn bezig in kaart te brengen aan wie we valsartan hebben geleverd waarin mogelijk een vervuiling zit. Deze mensen krijgen zo spoedig mogelijk bericht van ons.

2. Gebruikt u valsartan en maakt u zich zorgen? Neemt u contact met ons op. Wij kijken dan of u een mogelijk vervuilde variant gebruikt en kunnen u een ander merk valsartan of een alternatief geneesmiddel geven. Uiteraard gebeurt dit in overleg met uw arts.

3. Is gebleken dat u vervuilde valsartan (hebt) gebruikt? De kans dat u hiervan gevolgen zult ondervinden is zeer klein. Toch willen we het zekere voor het onzekere nemen en het medicijn omwisselen.

4. Het is belangrijk te weten dat niet alle merken en ook niet alle charges van valsartan vervuilde grondstof bevatten. Via bovengenoemde links kunt u zelf een lijst raadplegen. Als dit niet lukt: wij beschikken over een compleet overzicht.

5. Veel mensen hebben inmiddels een ander merk valsartan of een vervangend medicijn gekregen. Meestal omdat de voorraad thuis op was. Was dit na 5 juli? Dan hebt u goedgekeurd merk ontvangen en hoeft u zich geen zorgen te maken.