Login
Princestraat 3 tel. 071-4012755 Randweg 47 tel. 071-4015015 Zeehosplein 21 tel. 071-8700282 Webshop tel. 071-8700282 

Medische gegevens (delen)

Soms is het van belang dat u uw medische gegevens deelt, dat kan op vele manieren. Maar alleen u bepaalt zelf of en zo ja, met wie uw gegevens gedeeld worden. Wij zullen nooit zonder uw toestemming uw gegevens delen.

Hieronder een paar mogelijkheden om uw medische gegevens te delen: 

1. Actueel MedicatieOverzicht (AMO)

2. Geneesmiddelenpaspoort

3. Financieel (jaar)overzicht

4. OptIn: uw medische gegevens elektronisch delen

 

1. Actueel MedicatieOverzicht (AMO)

Het Actuele MedicatieOverzicht (AMO) is een belangrijk overzicht voor een behandelaar in een ziekenhuis of instelling. Uw specialist of instelling heeft dit nodig om bijv. andere of nieuwe medicijnen voor te schrijven of om geneesmiddelen te stoppen. 

‘Uw eigen medicatieoverzicht, vraag erom in uw apotheek en neem het mee. Lees het goed door en meld wijzigingen. Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling.
Het medicatieoverzicht is ook nodig als u naar uw huisarts, tandarts of andere voorschrijver gaat. Draag het daarom altijd bij u.

 1. Haal uw Actueel MedicatieOverzicht (AMO) bij uw apotheker
 2. Lees uw AMO goed door en meld eventuele onjuistheden
 3. Neem uw AMO mee naar het ziekenhuis
 4. Geef uw zorgverleners inzage in uw AMO
 5. Vraag een nieuw AMO na bezoek poli of ontslag ziekenhuis
 6. Geef deze af aan de apotheek
 7. Zorg dat u altijd uw AMO bij u heeft

De apotheek kan ten alle tijden direct een Actueel MedicatieOverzicht voor uw uitdraaien. Wij doen dat het het liefst samen met u in de apotheek. Dan kunnen direct de juistheid van de gegevens worden doorgenomen en worden bijgesteld.

Wilt u dat iemand anders uw actuele medicatieoverzicht ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming door het volgende formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw toestemming kunnen we het overzicht helaas niet meegeven. Ga naar het formulier.

2. Geneesmiddelenpaspoort

Als u op vakantie gaat is het erg handig als u in de apotheek een geneesmiddelenpaspoort ophaalt. In dit paspoort staan alle geneesmiddelen, welke u gebruikt. De medicijnen worden ook in de "Latijnse" / internationale naamgeving en in het Engels vermeld, zodat ook bij buitenlandse apotheken, bekend is welke medicijnen u gebruikt. Indien bij ons bekend vermelden wij ook waar u overgevoelig of intolerant u voor bent. Het geneesmiddelenpaspoort is gratis en bij de apotheek op te halen. Wij printen het binnen 1 minuut voor u uit. Vooraf controleren wij samen met u of alle gegevens nog kloppen en passen deze zo nodig aan.

Wilt u dat iemand anders uw reisdocument ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming door het volgende formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw toestemming kunnen we het geneesmiddelenpaspoort helaas niet meegeven. Ga naar het formulier.

3. Financieel Paspoort

Voor uw eigen administratie kunt u ook een financieel paspoort verkrijgen. Op dit paspoort staat vermeld, welke kosten u zelf heeft betaald en welke kosten de apotheek voor u in rekening heeft gebracht bij uw zorgverzekeraar. Dit laatste is indicatief, omdat de diverse zorgverzekeraars een afwijkende afrekening met de apotheek kunnen hebben. Het vermelde bedrag is bijna altijd lager. 

Wilt u dat iemand anders uw financieel paspoort ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming door het volgende formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw toestemming kunnen we het financieel overzicht helaas niet meegeven. Ga naar het formulier.

4. OptIn: uw medische gegevens elektronisch delen                

Uw medische gegevens bij uw apotheek Welke gegevens houdt mijn apotheek bij en waarom? Uw apotheek houdt uw persoonsgegevens en gegevens over uw medicijngebruik bij. Dit doet uw apotheker om ervoor te zorgen dat u uw medicijnen zo veilig mogelijk kunt gebruiken. De apotheek let bijvoorbeeld op de volgende aspecten:

 • Heeft u deze medicijnen al eerder gebruikt?
 • Gebruikt u andere medicijnen met dezelfde werking?
 • Gaat dit medicijn goed samen met de andere medicijnen die u gebruikt? Sommige medicijnen gaan elkaars werking tegen. De medicijnen werken niet goed of versterken elkaar juist. U kunt dan meer last krijgen van bijwerkingen. Deze invloed van medicijnen op elkaar heet 'wisselwerking' of 'interactie'. Bent u onder behandeling van verschillende artsen? Dan weten zij soms niet van elkaar welke medicijnen ze voorschrijven. Of soms is een arts niet op de hoogte van een wisselwerking. Daarom is het belangrijk dat de apotheek weet welke medicijnen u allemaal gebruikt. Uw apotheker let er goed op dat u deze medicijnen veilig kunt combineren.
 • Is het medicijn geschikt voor u? Sommige medicijnen zijn bijvoorbeeld niet of minder geschikt bij zwangerschap of borstvoeding, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de baby. Of iemand is allergisch voor een bepaalde stof. Ook kunnen sommige medicijnen beter niet worden gebruikt bij bepaalde aandoeningen.

Wilt u meer weten over wat de apotheek doet om ervoor te zorgen dat u uw medicijnen zo veilig mogelijk kunt gebruiken? Lees dan het thema op deze site ‘Wat kan uw apotheek voor u doen?
Uw gegevens delen met andere apotheken en zorgverleners
Waarom moeten andere zorgverleners mijn gegevens kunnen zien? Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener van uw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP. Als u bijvoorbeeld bij een andere apotheek komt, kan deze uw medische gegevens bij uw eigen apotheek opvragen. Zo kan de apotheker uw medicatiegebruik goed controleren. Uw eigen apotheek ontvangt vervolgens weer informatie van de andere apotheek over de geleverde medicijnen. Voor het inzien van uw gegevens door andere zorgverleners moet u wel toestemming geven. Als u dat doet, heeft uw eigen apotheek altijd een volledig overzicht van uw medicatiegegevens. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk.

Toestemming geven om uw gegevens uit te wisselen via LSP

Hoe kunt u toestemming geven?

U kunt toestemming geven via volgjezorg.nl/toestemming of bij een bezoek aan uw apotheek of huisarts. Haalt u regelmatig medicijnen bij verschillende apotheken? Geef dan elke apotheek apart toestemming. 

 

Meer informatie over de uitwisseling van gegevens en hoe u daar toestemming voor kunt geven, vindt u via de volgende links:

Natuurlijk kunt u met eventuele vragen ook altijd terecht bij uw apotheker.

Aanmelden? Stuur ons gerust een e-mail!

Scroll to top