De Katwijkse Apotheek, sinds 1999 HKZ gecertificeerd, heeft als doel en missie dat alle cliënten vriendelijk, snel en goed worden geholpen. Mocht u toch klachten hebben over onze dienstverlening en/of service, dan horen wij dit graag. Wij zullen dan contact met u opnemen en proberen uw klacht te verhelpen. Verder willen wij onze service verder verbeteren en het melden van klachten helpt daarbij.

Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een apotheek. Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) willen u graag helpen als u een klacht heeft.

Klachten over de rekening?
  Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

  Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

  WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT?

   Bespreek de klacht met uw apotheker

    Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen.


    Klachtenfunctionaris

     Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

     T 06 22 92 16 49
     E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl


     Geschillencommissie

      Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. 

      De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

       • Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.
       • Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

       ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS

       Klachtenfunctionaris en bemiddeling
       T
       06 22 92 16 49
       E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

       Geschillencommissie Openbare Apotheken
       Postbus 8018
       5601 KA Eindhoven
       T 088 02 29 181
       E info@skge.nl
       www.skge.nl

       KNMP
       T
       070 37 37 373

       KOSTEN

       Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.