1. Paracetamol, vitamine D en calcium niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol 1000 mg en bepaalde vitamine D en calciumpreparaten niet langer vergoed uit het basispakket. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid. Volgens de overheid is er voor deze medicijnen een alternatief beschikbaar waar geen recept voor nodig is. Het is volgens de overheid dus goedkoper om deze middelen niet meer te vergoeden.

De kosten voor deze medicijnen komen volledig voor rekening van de patiënt. Deze kosten staan los van de eigen bijdrage en het eigen risico.

Het is wel belangrijk dat u deze medicijnen blijft gebruiken. Overleg daarom met uw huisarts of apotheker wat u het beste kunt doen. Het is verstandig om deze medicijnen in de apotheek te kopen. Het apotheekteam is deskundig en vertelt u welke soort en hoeveelheden voor u geschikt zijn en of deze medicijnen goed samengaan met uw andere medicijnen. Wanneer het gebruik van deze medicijnen bekend is bij uw apotheker, worden deze medicijnen bijgehouden in uw medicatiedossier. Uw huisarts en apotheker kunnen dan rekening houden met interacties en bijwerkingen. 

2. Eigen bijdrage maximaal 250 euro

Voor sommige medicijnen is een eigen bijdrage nodig. Dit heeft de overheid bepaald omdat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn. De eigen bijdrage is voor 2019 maximaal 250 euro.

Let op: de eigen bijdrage staat los van uw eigen risico. U betaalde de eigen bijdrage tot nu toe altijd in de apotheek. Dat gaat nu veranderen. Voortaan stuurt uw apotheek de rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze stuurt achteraf een rekening aan u.

Deze regeling over het bijbetalen van medicatie bestaat al langer, maar soms zijn er terugbetalingsregelingen getroffen. Hierbij betaalde de fabrikant de extra kosten - al dan niet via uw apotheker - aan u terug. Wat er in 2019 met deze afspraken gaat gebeuren is nog niet duidelijk, omdat dit een regeling van fabrikanten is waar de apotheker geen invloed op heeft. Vraag uw apotheker welke veranderingen op u van toepassing zijn.

3. Btw-verhoging medicijnen

De overheid heeft besloten dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van 6% naar 9% wordt verhoogd. Deze btw-verhoging gaat ook voor geneesmiddelen gelden. Hierdoor zal de prijs van medicijnen per 1 januari licht stijgen.

Bron: www.apotheek.nl