Medicijngesprek

De apothekers en farmaceutisch consulenten van De Katwijkse Apotheek voeren al vele jaren medicijngesprekken met haar cliënten.


Hoe gaat de voorbereiding van zo'n gesprek in zijn werk? Na uw toestemming vragen wij bij uw huisarts relevante gegevens op, zoals uw ziektebeelden (bijv. of u COPD, diabetes, hartfalen heeft) en uw labwaarden. De apothekers ordenen uw gegevens en toetsen of uw medicatie en behandeling voldoet aan de diverse standaarden en richtlijnen. Dan wordt het gesprek met u gevoerd. In dit gesprek vragen we naar uw medicijngebruik, effect van de medicijnen, eventuele bijwerkingen en hoe u uw medicatie inneemt of toedient. Verder vragen we u welke specialisten u eventueel bezoekt en naar het gebruik van zelfzorgmiddelen. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.


Na dit gesprek stelt de apotheker een farmaceutisch behandelplan op. In dit plan worden voorstellen gedaan, die uiteraard met de cliënt, en ook met de huisarts besproken worden. Als er aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd in het gebruik van uw medicatie, wordt u daarover geïnformeerd. Medicijngesprekken worden vanaf 2015 vergoed door elke zorgverzekeraar en vallen bij de meeste verzekeraars niet onder het eigen risico. Zo is ook deze vorm van zorg vrij voor iedereen beschikbaar.


Wilt u een medicijngesprek? Dan kunt u dat via uw apotheek of via de huisarts aanvragen. U kunt ons ook e-mailen of bellen. Uw apothekers Joke Haasnoot, Anne Marie Buunk, Monique van Kuijk en Piet Ooms, maar ook de farmaceutisch consulenten Anneloes en Lisanne staan u graag te woord!