Financieel Paspoort

Voor uw eigen administratie kunt u ook een financieel paspoort verkrijgen. Op dit paspoort staat vermeld welke kosten u zelf heeft betaald en welke kosten de apotheek voor u in rekening heeft gebracht bij uw zorgverzekeraar.


N.B.: Dit laatste is indicatief, omdat de diverse zorgverzekeraars een afwijkende afrekening met de apotheek kunnen hebben. Het vermelde bedrag is bijna altijd lager. 


Wilt u dat iemand anders uw financieel paspoort ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming door het volgende formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw toestemming kunnen we het financieel overzicht helaas niet meegeven. Ga naar het formulier.