Actueel Medicatieoverzicht (AMO)

Het Actuele MedicatieOverzicht (AMO) is een belangrijk overzicht voor een behandelaar in een ziekenhuis of instelling. Uw specialist of instelling heeft dit nodig om bijv. andere of nieuwe medicijnen voor te schrijven of om geneesmiddelen te stoppen. 


Uw eigen medicatieoverzicht kunt uw vragen in uw apotheek. Lees het goed door en meld wijzigingen. Zo draagt u zelf bij aan een veilige behandeling.
Het medicatieoverzicht is ook nodig als u naar uw huisarts, tandarts of andere voorschrijver gaat. Draag het daarom altijd bij u.


  1. Haal uw Actueel MedicatieOverzicht (AMO) bij uw apotheker
  2. Lees uw AMO goed door en meld eventuele onjuistheden
  3. Neem uw AMO mee naar het ziekenhuis
  4. Geef uw zorgverleners inzage in uw AMO
  5. Vraag een nieuw AMO na bezoek poli of ontslag ziekenhuis
  6. Geef deze af aan de apotheek
  7. Zorg dat u altijd uw AMO bij u heeft

De apotheek kan ten alle tijden direct een Actueel MedicatieOverzicht voor uw uitdraaien. Wij doen dat het het liefst samen met u in de apotheek. Dan kunnen direct de juistheid van de gegevens worden doorgenomen en worden bijgesteld. 

Wilt u dat iemand anders uw actuele medicatieoverzicht ophaalt? Geeft u hem of haar dan vooraf toestemming door het volgende formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw toestemming kunnen we het overzicht helaas niet meegeven. Ga naar het formulier.